Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Keurmerk Veilig Ondernemen

Winkeliers kunnen het niet alleen. Politie, brandweer en gemeente ook niet. Bij het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is samenwerking het sleutelwoord. Alle lokale partijen doen actief mee en verbinden zich aan afspraken om de veiligheid van een winkelgebied te vergroten voor de lange termijn. Op basis van een ondernemersenquête en een schouw wordt de huidige situatie vastgesteld en een plan van aanpak gedefinieerd. Als deze stappen zijn afgerond wordt het certificaat 'Basis Samenwerken' aangevraagd. Elke twee jaar vindt een evaluatie en hercertificering plaats.

Het CCV adviseert winkelgebieden sinds 2003 over het Keurmerk Veilig Ondernemen. De praktijk heeft inmiddels bewezen dat het KVO succesvol is. De voordelen van het KVO zijn een snelle en directe communicatie met gemeente, politie en brandweer, minder criminaliteit, bedrijfsschade neemt af, draagvlak voor maatregelen bij alle betrokken partijen, u en uw personeel voelen zich veiliger in de winkel, het winkelgebied krijgt een beter imago, schaalvoordeel bij inkoop van veiligheidsmaatregelen, borging van de continuïteit van de samenwerking en inzicht in rendement.

Er bestaan drie soorten Keurmerken:

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

In winkelgebieden is sprake van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). In een KVO traject werken polite, organisatieverbanden van ondernemers, zoals winkeliersverenigingen, de gemeente (stadsdeel) en de brandweer samen om schoon heel en veilig in het gebied te bevorderen.

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU)

Cameratoezicht, preventief fouilleren en de inzet van particuliere beveiliging. De roep om maatregelen tegen ‘uitgaansgeweld’ is de laatste tijd sterk toegenomen. In reactie hierop is de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) ontwikkeld.

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B)

In een keurmerk Veilig Ondernemen bedrijven ( KVO-B) werken het georganiseerd bedrijfsleven, de gemeente, politie en brandweer samen om de criminaliteit op bedrijventerreinen te beperken en de veiligheid te vergroten. Het KVO vormt de structuur om die samenwerking tot stand te brengen.

 

 

 

Login