Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


KVO

In winkelgebieden is sprake van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). In een KVO traject werken polite, organisatieverbanden van ondernemers, zoals winkeliersverenigingen, de gemeente (stadsdeel) en de brandweer samen om schoon heel en veilig in het gebied te bevorderen. Het traject leidt tot afname van de criminaliteit, een hogere aangiftebereidheid en daling van de derving. Bovendien weten partijen die hieraan deelnemen elkaar ook voor andere zaken beter te vinden.

Om de samenwerking in een KVO traject gestalte te geven wordt eerst een intentieverklaring tussen de partijen ondertekend. Vervolgens wordt een veiligheidsanayse gemaakt. De analyse maakt duidelijk op welke onderdelen actie kan worden ondernomen. Na de analyse maken de samenwerkende partijen in het KVO traject een plan van aanpak. Hierin worden de doelstelling,de maatregelen en de activiteiten vastgelegd. Het proces wordt begeleid door het CCV. Vervolgens vragen de partijen een KVO aan. Dit bestaat uit een audit en een certificaat Basis Samenwerken. Het KVO is twee jaar geldig.

Na twee jaar reikt het CCV de eerste ster voor een veilig winkelgebied uit. Daarna wordt het plan van aanpak weer opgepakt: De gezamenlijk bepaalde maatregelen en activiteiten worden uitgevoerd. Vervolgens evalueren de partijen het traject en laten zij een nieuwe veiligheidsanalyse maken. Daarna vernieuwen zij het plan van aanpak en vragen zij een hercertificering aan: het CCV houdt een audit en verstrekt het certificaat continu samenwerken. Dit is twee jaar geldig. Bij elke hercertificering ontvangen de partijen in het KVO traject van het CCV een extra ster. Er kunnen maximaal vijf sterren worden behaald.

Op de website van het CCV vindt u meer informatie over KVO.

Voor meer informatie over KVO-trajecten kunt u contact opnemen met:

Het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV):
Maarten Duijn
E: maarten.duijn@hetccv.nl
I: Het CCV

Voor het oprichten van een ondernemersvereniging in Amsterdam kunt u contact opnemen met:
MKB manager Dolf Kloosterziel
E: Kloosterziel@mkb-amsterdam.nl

 

Gerelateerde documenten

Login