Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


KVO-B

In een Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijven ( KVO-B) werken het georganiseerd bedrijfsleven, de gemeente, politie en brandweer samen om de criminaliteit op bedrijventerreinen te beperken en de veiligheid te vergroten. Het KVO vormt de structuur om die samenwerking tot stand te brengen.

De aanpak is ongeveer hetzelfde als die bij een KVO-W (winkelgbieden). Ook bij een KVO-B wordt als eerste de samenwerking vormgegeven. De partijen stellen een werkgroep samen en ondertekenen een intentieverklaring. Het proces wordt begeleid door het landelijk MKB. Daarna wordt een veligheidsanalyse gedaan. Er wordt een nulmeting uitgevoerd en de cijfers worden geanaliseerd. Vervolgens stellen de partijen een plan van aanpak op en ondertekenen het convenant. Daarna vragen zij het KVO-B aan: er wordt een audit uitgevoerd en een certificaat Basis Samenwerken uitgegeven. Dit is twee jaar geldig. Vervolgens worden de maatregelen en de activiteiten uit het plan van aanpak uitgevoerd.

Dan volgt een evaluatie: de analyse en het plan van aanpak worden bijgesteld. Het plan van aanpak wordt vernieuwd. Daarna vraagt het samenwerkingsverband een hercertificering aan. Er vindt een audit plaats en het certificaat continu samenwerken wordt afgegeven. Deze is twee jaar geldig.

Procesbegeleiding vanuit het MKB
Het MKB kan helpen om het KVO-B te verkrijgen. Een speciaal projectteam van MKB-Nederland staat klaar om het proces kosteloos te begeleiden bij het aangaan van een samenwerking met gemeente, politie en brandweer. De procesbegeleider zorgt voor de voortgang van het proces tot en met de eerste certificering. Aan het Keurmerk zitten wel enige kosten vast. Certificering kost € 1615. Daarnaast zal er om de 2 jaar een hercertificering plaatsvinden. Verder moeten ondernemers rekening houden met bijvoorbeeld vergaderkosten, portokosten etc.

Voor 2014 is er ruimte voor procesbegeleiding voor 50 nieuw te certificeren gebieden en 120 te hercertificeren gebieden.

Belangrijk om te weten

  • Het MKB gaat geen KVO-werkgroep vormen. Bij het ‘intakegesprek’ is het belangrijk dat er een concrete werkgroep is of gevormd kan worden. Denk hier alvast over na.
  • Auditkosten worden niet door het MKB betaald.


Kortom: meld uw gebied zo snel mogelijk aan bij Robert de Koning via r.dekoning@mkb.nl of 06-11 35 17 01.


Voor algemene informatie over KVO-B trajecten voor Amsterdam kunt u contact opnemen met:
ORAM
Rein Aarts
Aarts@oram.nl

OV Westpoort
Ruud Evers
ruudevers@msn.com

Zie ook de website van het MKB

 

Gerelateerde documenten

Login