Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven 2017 GRATIS VKB SCAN

12.07.2017

De regeling Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB) geeft kleine bedrijven (maximaal 50 fte) de mogelijkheid voor zo’n advies gebaseerd op het afnemen van een scan. En neemt u concrete maatregelen naar aanleiding van dit advies, dan wordt dit binnen bepaalde branches zelfs gesubsidieerd.

Scans

Dit alles is vastgelegd in de regeling VKB. De scans worden vanaf 1 juli 2017 afgenomen in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het gaat om een beperkt aantal scans. Aanvragen kunnen worden gedaan namens een winkelgebied of ondernemersvereniging, niet door individuele winkeliers. Hiervoor is gekozen omwille van efficiëntie. Minimale deelname per gebied is 10 ondernemers.

LAATSTE KEER
De regeling VKB werd voorgaande jaren ook aangeboden. Het CCV verwacht dat de regeling VKB dit jaar voor het laatst beschikbaar wordt gesteld. Aanvragen (inclusief afspraken over de periode waarin de scans gaan plaatsvinden) kunnen worden ingediend bij het VKB secretariaat.

Bron: het CCV

Login