Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)


Aantal winkelovervallen gedaald in 2016

25.02.2017

Nog nooit was het aantal geregistreerde winkelovervallen zo laag. In 7 jaar tijd daalde het aantal winkelovervallen met meer dan 70%. Detailhandel Nederland is blij met dit resultaat, maar ziet ook een verschuiving naar andere vormen van zeer ingrijpende, georganiseerde criminaliteit, zoals plofkraken.

Politieke aandacht

Detailhandel Nederland wijt de daling aan de aanpak van overvallen in Nederland. "Door politieke aandacht voor dit onderwerp en met de instelling van de Taskforce Overvallen is het gelukt om het aantal overvallen sterk terug te dringen. We zijn trots op het gezamenlijke resultaat dat we hebben bereikt", aldus Bert van Steeg van Detailhandel Nederland. 

Taskforce Overvallen

Van Steeg: "Uit de cijfers kunnen 2 conclusies worden getrokken. De eerste is dat de aanpak van overvallen werkt en dat we hier mee door moeten gaan. Detailhandel Nederland is dan ook blij met de verlenging van de Taskforce Overvallen, waartoe onlangs is besloten. De tweede is dat we onvoldoende greep hebben op de daders die georganiseerde criminaliteit plegen. Detailhandel Nederland doet daarom een oproep om nieuwe energie te steken in de aanpak van overvallen en plofkraken. Zeker nu een groot aantal overvalplegers uit het verleden weer vrijkomen en de geschiedenis leert dat een daling van het aantal overvallen zo weer om kan slaan."

Grote impact

Ondanks de daling maakt Detailhandel Nederland zich zorgen om de trend die uit de cijfers spreekt. Van Steeg: "Als we kijken naar de cijfers zien we dat het aantal plofkraken de afgelopen jaren weer is toegenomen. Ook dit zijn delicten die grote impact hebben op winkels en winkeliers. En met het aantal plofkraken in de Duitse grensregio meegeteld, zien we slechts een verplaatsing van deze zware vormen van criminaliteit, geen daling."

Lees meer ophttps://hetccv.nl/nieuws/nieuws-detail/article/aantal-winkelovervallen-gedaald-in-2016/

Bron: het CCV

Login