Terugbetalen Uitkering

Terugbetalen Uitkering

In sommige gevallen keert het UWV, de SVB of de gemeente te veel uit van de Ziektewet (ZW), WIA (WGA of IVA), Wajong, WW, WAO, AOW, Anw, AIO, Participatiewet of Wmo. Dit kan komen door een fout aan hun kant of misschien wel een fout aan uw kant. Het kan namelijk zijn dat u onvolledige of verkeerde informatie hebt verschaft aan de betreffende uitkeringsinstantie. U zult in een dergelijke situatie een brief ontvangen waarin staat dat u de te veel ontvangen uitkering moet terugbetalen aan de uitkeringsinstantie. In deze brief is uitgelegd waarom u een bedrag moet terugbetalen van uw uitkering, hoe hoog deze is en hoe en voor wanneer u deze terugbetaald moet hebben.

Financiële problemen

Er zit echter een verjaringstermijn verbonden aan deze vordering. Na 5 jaar kan het UWV, de SVB of de gemeente het te veel uitgekeerde bedrag niet meer terugvorderen. Na 5 jaar is de vordering verjaard, mits er geen sprake is geweest van fraude.

Binnen (meestal) 6 weken kunt u bezwaar indienen bij de betreffende uitkeringsinstantie. Zorg ervoor dat u binnen deze termijn het bezwaar ingediend hebt, anders wordt u niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat uw bezwaar niet in behandeling wordt genomen. Let wel op dat het indienen van een bezwaarschrift geen opschorting van de betalingsverplichting inhoudt. Als u het terugvorderingsbedrag van uw uitkering niet in één keer kunt terugbetalen, dan is het verstandig om met uw uitkeringsinstantie een betalingsregeling op te stellen. U moet in uw bezwaarschrift de gronden benoemen waarom u het niet eens bent met het terugbetalen van de uitkering. Het UWV, de SVB of de gemeente zal uw situatie naar aanleiding van uw bezwaarschrift opnieuw bekijken en zal beoordelen of u het te veel ontvangen bedrag van de uitkering moet terugbetalen van uw uitkering.

Bent u het niet eens met de beslissing op bezwaar van het UWV, de SVB of de gemeente, dan kunt u beroep indienen bij de rechtbank. U leest in de beslissing op bezwaar hoe u een beroepsprocedure kunt opstarten.

Bezwaar tekenen
Berichten gemaakt 50

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven